PETRAS BAUBLYS

1914 05 23 - 1973 12 16

Apdovanotas 1977 m.

Palaidotas Antakalnio kapinėse,

Vilniuje, Lietuvoje

Kapavietės koordinatės:
54,69 84 82 (š. pl.)

25,3197 35 (r. ilg.)

baublio map.png

KAPO VIETA

baublys.png

PETRAS BAUBLYS

IMG_20190106_112529.jpg

PAŽYMĖTAS ANTKAPISBIOGRAFINIAI FAKTAI:
 • Doc. Petras Baublys gimė 1914 m. gegužės 23 d. Lydoje (Baltarusija).
 
 • 1931 m., baigęs gimnaziją, įstojo į Kauno universiteto Medicinos fakultetą.
 
 • 1936 m. baigė medicinos studijas universitete.
 
 • Dirbo Raudonojo Kryžiaus sanatorijoje Aukštojoje Panemunėje.
 
 • 1937 m. - Kauno universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros asistentu.
 
 • 1942 m. paskirtas Kauno kūdikių namų “Lopšelis” vedėju.
 
 • 1942 – 1944 m. dirbdamas Kūdikių namuose gelbėjo nacių persekiojamų šeimų vaikus.
 
 • Nuo 1944 iki 1973 m. dėstė Vilniaus universitete Medicinos fakultete.
 
 • 1944 – 1954 m. – Infekcinių  ir vaikų ligų katedros vedėjas.
 
 • 1950 – 1958 m. - Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausias pediatras.
 
 • Nuo 1954 m. - VU Vaikų ligų katedros docentas.
 
 • 1965 – 1973 m. vadovavo Lietuvos pediatrų mokslinei draugijai.
 
 • Daug metų buvo žurnalų „Sveikatos apsauga“ ir „Pediatrija“ (Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского , leidžiamo Maskvoje) redkolegijų narys.
 
 • Parašė apie 150 mokslo darbų.
 
 • Jam vadovaujant parengtas ir 1962 m. lietuvių kalba išleistas pirmasis „Vaikų ligų“ vadovėlis.
 
 • Kartu su prof. L.Steponaitiene parašė knygą šeimoms „Vaikas auga“.
 
 • 1969 m. P.Baublys apgynė med. mokslų kandidato disertaciją, o 1970 m. rugsėjo 9 d. jam suteiktas mokslinis docento vardas.
 
 • 1973 m. gruodžio 16 d. žuvo lėktuvo katastrofoje.
 
 
 
APDOVANOJIMAI:
 • Petras Baublys apdovanotas Didžiojo Tėvynės karo II laipsnio ordinu, “Sveikatos žymūno” ženkleliu, dviem LTSR Aukščiausos Tarybos Prezidiumo Garbės raštais.
 
 • Jam suteiktas LTSR nusipelniusio gydytojo vardas.
 
 • 1977 m. Petru Baubliui suteiktas Pasaulio Tautų Teisuolio vardas.
   
 • 1993 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
 
 • 1994 m. Vilijampolėje prie Kūdikių namų “Lopšelis” (Kaunas, Lopšelio g. 10) atidengta memorialinė lenta.
 
 • 1996 m. P. Baubliui suteiktas Lietuvos žydų bendruomenės garbės nario vardas.
 
 • Jo vardu pavadinta gatvė Vilniuje, Santariškių medicinos miestelyje.
 
 • 2014 m. gegužės 23 d. prie namo (Šilo g. 40,), kuriame gyveno gydytojas Petras Baublys su šeima, atidengta atminimo lenta.
baublio seima.png

PETRAS BAUBLYS KILĘS IŠ ŽINOMOS KAUNO PEDAGOGŲ PIOTRO IR ZINAIDOS ŠEIMOS.
ŠEIMOJE AUGO ŠEŠI SŪNŪS. PETRAS BAUBLYS PIRMAS IŠ DEŠINĖS.

BORLIAI BAUBLIAI.png
BROLIAI BAUBLIAI SUAUGE.png

BROLIAI BAUBLIAI

BROLIAI BAUBLIAI 1935-1936

Gelbstint vaikus, daug padėjo gydytojas Petras Baublys. 1942-1944 m. jis dirbo Kauno kūdikių namų direktoriumi. Nuo 1942 m. jis palaikė ryšius su antifašistine geto organizacija, kuri per rašytoją Danutę Čiurlionytę-Zubovienę ir jos vyrą Vladą Zubovą bendravo su gydytoju. P.Baubliui sutikus priimti vaikus, pas jį atvykusios R.Golachienė ir R.Rozentalienė susitarė dėl vaikų perdavimo. Vaikai būdavo atnešami ir kaip pamestinukai paliekami prie kūdikių namų durų. P.Baubliui aktyviai padėjo medicinos seserys Elena Uborevičienė ir Pranė Vitonytė.
 
Kauno medikai kovotojų antifašistų gretose (1941-1944 m.) / Butkuvienė A., Varašinskas K. // Sveikatos apsauga. -1983, Nr. 11, p. 46-49
baublys _lopselis_ kolektyvas.png

KŪDIKIŲ NAMŲ "LOPŠELIS" KOLEKTYVAS.

PETRAS BAUBLYS ANTROJE EILĖJE PIRMAS IŠ DEŠINĖS

1942-1944

Ištrauka iš "Lietuvos Aido" straipsnio
http://www.aidas.lt/lt/in-memoriam/article/10778-05-23-in-memoriam-petras-baublys-1914-2014

Kodėl Petrą Baublį norisi vadinti “Gyvybės sargybiniu”? Juk visi gydytojai duoda Hipokrato priesaiką, o Petras Baublys dirbo tai, ką dirbti prisiekė – gelbėjo vaikus.
Atsakymą rasime gūdžiuose 1942–1944 metuose, kuriais P.Baublys dirbo Kauno kūdikių namų “Lopšelis” direktoriumi. Anuo metu už vaikų gelbėjimą ne tik virš jo, bet taip pat virš jo vaikų–Sigitos(Sučilienė), Alio, Jurgio, žmonos Joanos ir kitų artimųjų dieną–naktį kybojo “Damoklo kalavijas”. Mat, Kauno gestapas pastebėjo, jog P.Baubliui tapus “Lopšelio” direktoriumi, pamestinukai pradėjo byrėti į “Lopšelį” tarsi iš gausybės rago.
GYDYTOJAS ALIS BAUBLYS apie tėvą pasakoja:
“Šalia vaikų namų buvo žydų getas. Vietiniai žydai su tėvu lyg ir buvo susitarę: atnešdavo naktį kūdikius ir palikdavo prie durų. Jie buvo įforminami kaip pamestinukai ir augo tuose namuose. Suprantama, visas personalas žinojo iš kur tie vaikai, ir visi solidariai tai darė”.
 
KNYGOJE "IR BE GINKLO KARIAI" (M.Elinas, D.Galpernas, 1967) apie P.Baublio darbą pasakojama taip:
“…Tamsa gaubia Vilijampolę. Jos priedangoje šį vakarą reikia išnešti iš geto trejų metų Tamarą Ratnelytę. Pogrindininkė Ida Šaterienė laukia, kol mergytė užmigs. Tuomet ją įdės į lagaminą, kurį laiko paruoštą mergaitės tėvas. Prie tvoros budi “landžiojimo pro tvorą specialistas” P.Šateris. O svarbiausia–gydytojas Baublys žino, kad šiąnakt bus “pamestinukas” ir pas jį taip pat budi ir laukia patikimi žmonės. Bet mergaitė taip ir neužmiega.
Kitą vakarą, medicinos seselė Š.Berelovičienė įšvirkščia mergaitei liuminalio. Gavęs vaistų vaikas pagaliau užmerkia akis ir ramiai alsuoja. Šį kartą pasprukti iš geto pavyksta. Ir štai išimta iš lagamino mieganti mergaitė jau guli prie “Lopšelio” durų.
Šaterienė paspaudžia skambučio mygtuką, o pati pasislepia. Praeina minutė, kita. Kiekviena minutė pasislėpusiai moteriškei atrodo tarsi amžinybė. Durys vis neatsidaro.
Staiga pasigirsta bildesys–atvažiuoja mašina, pilna uniformuotų gestapininkų. Sustos ar nesustos? Mašina praūžia pro šalį ir vėl sunki, slegianti tyla ir įtemptas laukimas. Pagaliau… Durys prasiveria ir moteris baltu chalatu pasiima vaiką…”.
PEDIATRĖS ELENOS MIKNEVIČIENĖS PRISIMINIMAI apie P.Baublio darbą skamba taip: “Marcelė Jasaitytė, nuo 18 metų amžiaus globojusi našlaičius šiose namuose, įnešė į P.Baublio kabinetą mažą stalelį, padengė gražia balta staltiesėle, padėjo iškeptą, dar karštą žąsį. Pastatė butelį konjako, didoką kavos puodelį ir mandagiai pakvietė “svečius” atsikvėpti nuo sunkaus darbo.
Gestapininkai sutiko. Pakilo nuo knygomis, popieriais apkrauto stalo ir mielai ėmė vaišintis. P.Baublys (puikiai mokėjęs vokiečių kalbą–a.p.) vis pasakoja įvairias įdomias istorijas, anekdotus… Gestapininkai pasijunta “pavargę” ir išvyksta pažadėdami darbą užbaigti kitą kartą.”
Toliau autorė rašo: “Sklido kalbos, kad taip plačiai žinomas gydytojas turi būti turtingas. Tai netiesa. Petras Baublys gydė be atlyginimo, nemokamai. Kai jis Vilniuje statėsi kuklų namelį, lėšų skolinosi iš draugų, nes savų neužteko, nors statybinės medžiagos tada buvo nepalyginamai pigesnės negu dabar.”
Patvirtinu gerbiamos E.Miknevičienės žodžius. Buvau P.Baublio kaimynu, kreipiausi į jį pagalbos ir ją gavau. Iki šiol prisimenu jo namus. Dažnai pro juos eidavau, nes prieš keturiasdešimt metų, už šimto metrų nuo jo namų į Sapieginės kalvų pusę dar dygo baravykai. Tokiu pat atstumu į priešingą pusę–pakilus mišku į kalniuką–buvo Antakalnio kapinių tvora. Ten amžinam poilsiui prisiglaudė tai kas liko iš P. Baublio kūno po garsiosios “Gydytojų lėktuvo” katastrofos (1973.12.16, 19.10val.) prie Maskvos, kurioje kartu su “paskutine visų respublikos mamų viltimi” žuvo Lietuvos pediatrijos žiedas: profesorė Liudmila Steponaitienė, gydytoja Ona Surplienė, docentas Raimondas Lučinskas, šeši ekipažo nariai ir 45 keleiviai. Po to, pasenusio modelio lėktuvų Tu–124 skrydžiai Tarybų Sąjungoje buvo nutraukti.
Taip Lietuva neteko žmogaus, kuris visada konsultuodavo iš tolimiausių vietovių besikreipiančius tėvus nežiūrėdamas ar tai buvo diena ar gili naktis.
 
ŽMONĖS, KURIE IŠGYVENO PETRO BAUBLIO DĖKA:
Moshele Lafer
Shoshana Milner (vėliau Meister)
Maya Zimmerman 
Aizik Abramovich 
Alik Remigolski
Lyusya Shmujlov
Aviva Fridman
Alik Shtrom
Esther Jelin 
Ruth Latzman (lvėliau Peer)
Rina Zupovich (vėliau Wolbe) 
Ariela Abramovich (vėliau Sef) 
Tamara Ratner (vėliau Levi)
ir kiti
jakov zoreff.png
JAKOV ZOREFF
Heading 6