KUNIGAS POLIKARPAS MACIJAUSKAS

1891 - 1965

Apdovanotas 2006 m.

Palaidotas Kražių bažnyčios rūsyje,

Kelmės rajone, Lietuvoje

Kapavietės koordinatės:
55,60 02 51 (š. pl.)

22,69 49 07 (r. ilg.)

Screen Shot 2019-06-08 at 17.21.38.png

KAPO VIETA

Screen Shot 2019-06-09 at 11.52.59.png
KUNIGAS POLIKARPAS MACIJAUSKAS
20190502_110744.jpg

PAŽYMĖTAS ANTKAPIS

APDOVANOJIMAI:
 • 2005 m. Polikarpui Macijauskui buvo suteiktas Pasaulio Tautų vardas
 • 2005 m. apdovanotas Žūstančiųjų Gelbėjimo kryžiumi
BIOGRAFINIAI FAKTAI:
 • Polikarpas Macijauskas gimė 1893 metais (kitais šaltiniais 1891 metais)
 • Baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją.
 • 1914 m. gegužės 31 d. P. Macijauskas buvo įšventintas kunigu.
 • Pirmojo pasaulinio karo metais jis pasitraukė į Rytus, 1915-1918 m. gyveno Mogiliove (Baltarusija).
 • Grįžęs į Lietuvę, 1918-1919 m. P. Macijauskas buvo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaras.
 • Nuo 1919 m. jis dirbo Kauno lenkų medicinos mokykloje tikybos mokytoju.
 • Paskui jis tęsė studijas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, įgijo teologijos magistro laipsnį.
 • 1924 m. P. Macijauskas buvo paskirtas laikinuoju Kolainių (Raseinių r.) bažnyčios rektoriumi, kai į Kolainius iš Kauno persikėlė vienuolės benediktinės. Apie 1926 m. joms iš Kolainių išvykus, jis liko Kolainių klebonu ir tarnavo šioje parapijoje Antrojo pasaulinio karo metais.
 • Mirė 1965 metais
Screen Shot 2019-06-08 at 17.24.00.png

KUNIGAS POLIKARPAS MACIJAUSKAS

P. Macijauskas yra vienas iš 159 Lietuvos dvasininkų, kurie žinomi kaip žydų gelbėtojai. Kartu su savo draugu Užvenčio gydytoju Petru Girbudu Antrojo pasaulinio karo metais jis tapo tikru žydų gelbėjimo organizatoriumi Kelmės-Užvenčio regione. Jie susitardavo su vietiniais ūkininkais, parinkdavo atokias, apaugusias medžiais sodybas, į kurias, pasikinkęs arklį, iš Šiaulių geto žydus atveždavo Alfonsas Songaila.
Kartais kunigas Polikarpas Maciejovskis nusiųsdavo žmones pas savo brolį ūkininką Juozą Joną Macijauską, gyvenusį Pakievukų kaime.
Vokiečių okupacijos metais Kolainiuose jis išgelbėjo Basią Braudienę iš Kelmės bei dar keturias moteris, pabėgusias iš Šiaulių geto: jos buvo aprengtos vienuolių drabužiais ir slapstomos nuošaliose sodybose.
Kartu su Kolainių stačiatikių dvasininku Michailu Butu P. Macijauskas paslėpė statomoje cerkvėje Sarą Olšvangaitę-Montvilienę ir jos vyrą.
Polikarpui Macijauskui visi žmonės buvo lygūs. Ką galėjo,šelpė, gelbėjo, slėpė - ne rusą, žydą ar vokietį  -slėpė žmogų. Jo gerumo užteko visiems.
Screen Shot 2019-06-09 at 11.53.11.png
KUNIGAS POLIKARPAS MACIJAUSKAS SU VIENUOLĖMIS BENEDIKTINĖMIS KOLAINIUOSE. PER KARĄ ŠIAME VIENULYNE SLEPIAMOS ŽYDĖS VAIKŠČIOJO APSIRENGUSIOS VIENUOLIŲ ABITAIS.
Kai iš Šiaulių geto žmones vežė į Vokietiją, kunigas nusiuntė savo vežimus su arkliais ir paslėpė žmones pas valstiečius. Kai taip trūko vaistų, jis mus jai aprūpindavo. Jis mumis rūpinosi kaip savo vaikais.
Rachelė Kacav
ŽMONĖS, KURIE IŠGYVENO
KUNIGO POLIKARPO MACIJAUSKO DĖKA:
Rachelė Kacav
Ester Krengel 
Basia Braudienė
Chana Pelcaitė Zakienė 
Sara Olšvangaitė-Montvilienė
ir kiti
isgelbetosios.png

IŠGELBĖTOS RACHELĖ KACAV IR ESTER KRENGEL

INFORMACIJA SURINKTA NAUDOJANTIS:
db.yadvashem.org
www.angelorum.lt
katalogu "išgelbėjęs vieną gyvybę išgelbėja visą pasaulį"