VERONIKA ŽVIRONAITĖ

1908 - 1983

Apdovanota 2000 m.

Palaidota Užpalių kapinėse,
Utenos rajone, Lietuvoje
Kapavietės koordinatės:
55, 63 84 41 (š. pl.)
25, 57 05 84 (r. ilg.)
Screen Shot 2019-06-01 at 11.57.42.png
Veronika Zvironaite 1932.jpg
VERONIKA ŽVIRONAITĖ 1932
KAPO VIETA
20190415_114201.jpg
PAŽYMĖTAS ANTKAPIS
BIOGRAFINIAI FAKTAI:
 • Veronika Žvironaitė gimė 1906 m. Užpaliuose, Rokiškio rajone
 • Lankė Užpalių pradinę, Utenos progimnaziją, 1926 m. baigė Panevėžio. gimnaziją
 • Studijavo Kaune Lietuvos universiteto Gamtos-matematikos fakulteto Biologijos skyriuje
 • 1931 m. gavo jau Vytauto Didžiojo universiteto biologės diplomą
 • Prieš karą dirbo biologijos mokytoja Raseinių gimnazijoje
 • 1940 m. persikėlė dirbti į Kauno 5-tąją mergaičių vidurinę mokyklą
 • Kai S.Kairys tapo VLIKo (Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas) pirmininku, buvo suprantama, kad bet kuriuo metu gestapas gali tai išsiaiškinti. Todėl Kauno gestapo raštinėje buvo užverbuotas tarnautojas, kuris, sužinojęs, kad duotas nurodymas suimti Kairį, turi paskambinti telefonu į Tulpių g. 14 (Veronikai) ir pasakyti: „Stepo vaistus reikia padėti šaltai“. Tai išgirdusi Veronika ar kas nors skubiai per geležinkelio tiltą bėgtų į Fredą, Gamtos gatvę, kur buvo Kairių namukas, Stepą perspėti. Iš tikro taip ir atsitiko.
 • V. Žvironaitė karo gale buvo paskirta Kauno 5-tosios vidurinės mokyklos direktore
 • 1948 m. pradžioje buvo išrinkta Kauno miesto tarybos deputate
 • V. Žvironaitė, nors ir buvo Kauno tarybos deputatė, 1948 metų rudenį, eilinių masinių trėmimų metu, buvo išgabenta į Krasnojarsko krašto Bogučanų rajono Angarsko kaimą ant Angaros upės kranto.
 • Grįžo į Lietuvą 1956 m.
 • Nors ir buvo reabilituota, bet jai darbo Kauno mokyklose, gyvenamosios vietos neatsirado. Kurį laiką priglaudė prof. Juozas Dalinkevičius savo namo mansardoje. Nežiūrint visų sunkumų, Veronikai teko rūpintis ir kitais grįžusiaisiais iš Sibiro, nerandančiais kampo, varginamais ligų
 •  1960 metais, jau būdama pensininke, V. Žvironaitė buvo priversta apsigyventi Užpaliuose
 •  1975 m. kartu su sesers Emilijos Kirvelienės šeima Užpalių Ringio gatvėje pasistatė namuką, kur ir gyveno iki mirties
 • Mirė 1982 m.
APDOVANOJIMAI:
 • 2000 m. Izraelyje atminimo lentoje iškaltas Pasaulio Tautų Teisuolės Bronės Pajedaitės vardas, po mirties ji apdovanota medaliu.
 • 2004 apdovanota Žūstančiųjų Gelbėjimo kryžiumi
ZVIRONAITE2.jpg
VERONIKA ŽVIRONAITĖ
PAJEDAITE011.jpg
VERONIKOS ŽVIRONAITĖS  STUDIJOS
Kartu su tėvais – garsiu gydytoju, Vytauto Didžiojo Universiteto profesoriumi Vladimiru Lazersonu, motina Regina ir broliu Viktoru, Kauno gete buvo įkalinta ir jų dukra Tamara. 1944-ųjų pradžioje, kuomet Tamara dirbo žydų brigadoje Gumos fabrike, į fabriko kontorą atėjo stomatologė Bronė Pajėdaitė - kuri būdama tamsaus gymio į getą įeidavo prie drabužių prisitvirtinusi Dovydo žvaigždę, o išeidavo ją nusiėmus ir parodžius savo pasą -  ir paklausė, ar Tamara nenorėtų pabėgti iš geto ir pasislėpti pas savo buvusią istorijos mokytoją Petronėlę Lastienę. Žinoma, kad Tamara atsakė teigiamai. Jai pavyko pabėgti 1944 metų balandžio 7-tą dieną. Labai jaudindamasi, mergaitė atėjo pas savo mokytoją Petronėlę Lastienę, gyvenusią Donelaičio 14a, Kaune. Čia ji buvo labai šiltai sutikta, tuojau pat gavo fiktyvų gimimo liudijimą Elenos Savickaitės vardu. Kurį laiką pagyvenusi pas Petronėlę Lastienę, vėliau pas kitą karštai mylimą savo mokytoją Veroniką Žvironaitę. V. Žvironaitė buvo netekėjusi, gyveno savo brolio Kazimiero bute Tulpių gatvėje, Kaune. Brolio bute ji turėjo vieną didelį kambarį, kuriuo ir dalijosi su besislapstančia Tamara. Pasak Tamaros, ši moteris buvo nepaprastai jautrios sielos žmogus, spinduliavusi meilę ir šilumą. Prasidėjus jų bute kratoms, saugumo sumetimais, Tamara Lazerson buvo išsiųsta pas Petronėlės Lastienės seserį Verą Effertienę į Pakamačių dvarą Pasvalio rajone, kur laimingai sulaukė karo pabaigos.
Izraelyje, Haifos mieste, gyvenanti Tamara savo prisiminimų knygelėje „Tamaros dienoraštis“ rašo: „...Kurį laiką gyvenau ir pas geriausią Bronės draugę Veroniką Žvironaitę, ji man padėjo viskuo, kuo tik galėjo. 1945 metų rudenį Veroniką KGB areštavo ir išsiuntė į lagerius. Ji grįžo po daugelio metų, visai paliegusi, silpna. Su savo sūnėnais ir dukterėčiomis pasistatė namą Užpaliuose, kur ir gyveno iki mirties (1982 m.). Apie jos mirtį man pranešė Sigutė Žvironaitė, prof. Antano Žvirono duktė. Visą tą laiką iki pat jos mirties aš su ja aktyviai susirašinėjau."
Tamara Lazersonaitė:
"Likimas atėmė iš manęs tikrąją motiną, bet padovanoji tris kitas motinas, kurios apgaubė šiluma ir meile, rūpinosi kaip tikra dukra.
Deja, baisus raudonasis maras pražudė ir šias mano motinas. Aš antrą kartą tapau našlaite."
ZVIRONAITE TOLIAU.jpg
VERONIKA ŽVIRONAITĖ (TOLIMESNĖ)
ŽMONĖS, KURIE IŠGYVENO
VERONIKOS ŽVIRONAITĖS DĖKA:
Tamara Lazersonaitė
tamara desineje.jpg

TAMARA LAZERSONAITĖ (dešinėje)

INFORMACIJA SURINKTA NAUDOJANTIS:
Katalogu "Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį"
Dobilo Kirvelio straipsniu "Pasaulio tautų teisuolės iš Užpalių krašto"
Nuotraukos iš Rūtos Paškauskienės kolekcijos