VERONIKA ŽVIRONAITĖ

1908 - 1983

Apdovanota 2000 m.

Palaidota Užpalių kapinėse,
Utenos rajone, Lietuvoje
Kapavietės koordinatės:
55, 63 84 41 (š. pl.)
25, 57 05 84 (r. ilg.)
Screen Shot 2019-06-01 at 11.57.42.png
Veronika Zvironaite 1932.jpg
VERONIKA ŽVIRONAITĖ 1932
KAPO VIETA
20190415_114201.jpg
PAŽYMĖTAS ANTKAPIS
ZVIRONAITE2.jpg
VERONIKA ŽVIRONAITĖ
PAJEDAITE011.jpg
VERONIKOS ŽVIRONAITĖS  STUDIJOS
Kartu su tėvais – garsiu gydytoju, Vytauto Didžiojo Universiteto profesoriumi Vladimiru Lazersonu, motina Regina ir broliu Viktoru, Kauno gete buvo įkalinta ir jų dukra Tamara. 1944-ųjų pradžioje, kuomet Tamara dirbo žydų brigadoje Gumos fabrike, į fabriko kontorą atėjo stomatologė Bronė Pajėdaitė - kuri būdama tamsaus gymio į getą įeidavo prie drabužių prisitvirtinusi Dovydo žvaigždę, o išeidavo ją nusiėmus ir parodžius savo pasą -  ir paklausė, ar Tamara nenorėtų pabėgti iš geto ir pasislėpti pas savo buvusią istorijos mokytoją Petronėlę Lastienę. Žinoma, kad Tamara atsakė teigiamai. Jai pavyko pabėgti 1944 metų balandžio 7-tą dieną. Labai jaudindamasi, mergaitė atėjo pas savo mokytoją Petronėlę Lastienę, gyvenusią Donelaičio 14a, Kaune. Čia ji buvo labai šiltai sutikta, tuojau pat gavo fiktyvų gimimo liudijimą Elenos Savickaitės vardu. Kurį laiką pagyvenusi pas Petronėlę Lastienę, vėliau pas kitą karštai mylimą savo mokytoją Veroniką Žvironaitę. V. Žvironaitė buvo netekėjusi, gyveno savo brolio Kazimiero bute Tulpių gatvėje, Kaune. Brolio bute ji turėjo vieną didelį kambarį, kuriuo ir dalijosi su besislapstančia Tamara. Pasak Tamaros, ši moteris buvo nepaprastai jautrios sielos žmogus, spinduliavusi meilę ir šilumą. Prasidėjus jų bute kratoms, saugumo sumetimais, Tamara Lazerson buvo išsiųsta pas Petronėlės Lastienės seserį Verą Effertienę į Pakamačių dvarą Pasvalio rajone, kur laimingai sulaukė karo pabaigos.
Izraelyje, Haifos mieste, gyvenanti Tamara savo prisiminimų knygelėje „Tamaros dienoraštis“ rašo: „...Kurį laiką gyvenau ir pas geriausią Bronės draugę Veroniką Žvironaitę, ji man padėjo viskuo, kuo tik galėjo. 1945 metų rudenį Veroniką KGB areštavo ir išsiuntė į lagerius. Ji grįžo po daugelio metų, visai paliegusi, silpna. Su savo sūnėnais ir dukterėčiomis pasistatė namą Užpaliuose, kur ir gyveno iki mirties (1982 m.). Apie jos mirtį man pranešė Sigutė Žvironaitė, prof. Antano Žvirono duktė. Visą tą laiką iki pat jos mirties aš su ja aktyviai susirašinėjau."
Tamara Lazersonaitė:
"Likimas atėmė iš manęs tikrąją motiną, bet padovanoji tris kitas motinas, kurios apgaubė šiluma ir meile, rūpinosi kaip tikra dukra.
Deja, baisus raudonasis maras pražudė ir šias mano motinas. Aš antrą kartą tapau našlaite."
ZVIRONAITE TOLIAU.jpg
VERONIKA ŽVIRONAITĖ (TOLIMESNĖ)
ŽMONĖS, KURIE IŠGYVENO
VERONIKOS ŽVIRONAITĖS DĖKA:
Tamara Lazersonaitė
tamara desineje.jpg

TAMARA LAZERSONAITĖ (dešinėje)

INFORMACIJA SURINKTA NAUDOJANTIS:
Katalogu "Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį"
Dobilo Kirvelio straipsniu "Pasaulio tautų teisuolės iš Užpalių krašto"
Nuotraukos iš Rūtos Paškauskienės kolekcijos
DĖKOJAME PRISIDĖJUSIEMS PRIE PROJEKTO
Jonas Gencevičius
Lev Šifrin
Izrail Šifrin
Nicolas Ortiz
Gediminas Kemeklis
Reuven Taibel