ANTANINA DIMŠAITĖ - PALČIAUSKIENĖ

1925 - 2018

Apdovanota 2009 m.

Palaidota Eitekonių kapinėse,

Eitekonys, Kaišiadorių rajonas, Lietuva

Kapavietės koordinatės:
54,910595 (š. pl.)

24,425407 (r. ilg.)

schema.png

KAPO VIETA

Screen Shot 2020-11-04 at 20.42.56.png

ANTANINA DIMŠAITĖ - PALČIAUSKIENĖ, 2007 metai

received_585334545327634.jpeg

PAŽYMĖTAS ANTKAPIS

APDOVANOJIMAI:
  • 2008 m. apdovanota Žūstančiųjų Gelbėjimo kryžiumi
  • 2009 m. Antaninai Dimšaitei buvo suteiktas Pasaulio Tautų Teisuolės vardas
Dėl Kazimiero ir Julijos Dimšų bei jų dukrų Antaninos ir Gabrielės pripažinimo Pasaulio Tautų Teisuoliais į Jad Vašem kreipėsi dabar gyvenantys Izraelyje Jakovas ir Dovydas Kalmickai.
Kalamickų šeimos išsigelbėjimo istorija:
Prieš karą Iciko ir Idos Kalamickų šeima gyveno Sepijoniškių kaime, Žiežmarių valsčiuje, ir užsiėmė žemdirbyste bei gyvulių prekyba. Iš kartos į kartą toje pačioje vietoje gyvenę Kalamickai gerai pažinojo savo kaimynus lietuvius ir lenkus, su jais bendravo ir bendradarbiavo.
Iš Jokūbo ir Dovydo Kalamickų liudijimo:
1941 metais, vokiečiams okupavus Lietuvą, mūsų šeima nesuspėjo pabėgti į Rytus ir atsidūrė vokiečių užimtoje Lietuvoje. Kai prasidėjo žydų gaudymas, areštai ir šaudymai, pradėjome slapstytis pas tėvų pažįstamus ūkininkus ir, mūsų laimei, pavyko išgyventi per visą trejų metų okupacijos laikotarpį, nors ir neapleisdavo kasdieniai pavojai ir baimė. Per tuos trejus siaubingus metus pakeitėme daugiau kaip 70  slapstymosi vietų kaimuose ir vienkiemiuose, miškuose, bulvių saugojimo duobėse, iškastuose  bunkeriuose.
Vieną naktį Kalamickų šeimos narius – Iciką Kalamicką ir jo žmoną Idą, sūnus Jokūbą ir Dovydą, Kalamicko žmonos seserį  Rają, mažąjį Emanuelį, Rajos Berkman-Šlom sūnų pas Juliją ir Kazimierą Dimšas į Klieriškių iš Guronių kaimo atvežė Feliksas Bušauskas, pas kurį Kalamickai iki tol slapstėsi, tačiau, pastebėjus kaimynams, buvo priversti pakeisti slapstymosi vietą. 
Julijos ir Kazimiero Dimšų šeimoje buvo septyni vaikai – trys dukterys ir keturi sūnūs. Ūkį tvarkė šeimos nariai, tik sezoniniams darbams samdė darbininkus. Šeima maitinosi iš savo žemėje užauginamų produktų, sutarė su kaimynais sentikiais rusais, pažinojo daugelį žydų iš artimiausio Žiežmarų miestelio, taip pat ir Iciką Kalamicką iš Sepijoniškių kaimo. Dimšų šeima padėjo Kalamickams drabužiais ir maistu, dar prieš jiems apsigyvenant jų ūkio senajame name. Atsiradę pas Dimšas vieną žiemos naktį, jie išbuvo iki pavasario, kol pasklido gandas, kad kažkas gyvena pas Dimšas, ir Kalamickams teko keisti slapstymosi vietą.
Kalamickams apsigyvenus Dimšų ūkyje, jiems padėjo ir Dimšų vaikai. Antanina Dimšaitė (vėliau Palčiauskienė) ir Gabrielė Dimšaitė (vėliau Prakelienė), nešiodavo maistą, kartu su savo broliais ir seserimis saugodavo nuo pašalinių akių.
 
ŽMONĖS, KURIE IŠGYVENO ANTANINOS DIMŠAITĖS - PALČIAUSKIENĖS DĖKA:
Icikas Kalamickas
Ida Kalamickienė
Jakovas ir Dovydas Kalamickai
Šeina Berkman - Šadur
Raja Berkman - Šlom - Šiff
Emanuelis Šlomas
INFORMACIJA PARUOŠTA NAUDOJANTIS:
www.issigelbejesvaikas.lt
www.yadvashem.org
www.jmuseum.lt
Katalogu "Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį"