PETRAS GIRBUDAS

1891 - 1967

Apdovanotas 2005 m.

Palaidotas Užvenčio kapinėse,

Kelmės rajone, Lietuvoje

Kapavietės koordinatės:
55,78 66 58 (š. pl.)

22,65 62 46 (r. ilg.)

girdvainis schema.png

KAPO VIETA

received_405708573367797.jpeg

PAŽYMĖTAS ANTKAPIS

girbudas profilis.png

PETRAS GIRBUDAS

APDOVANOJIMAI:
  • 2005 m. Petrui Girbudui buvo suteiktas Pasaulio Tautų Teisuolio vardas.
  • 1992 apdovanotas Žūstančiųjų Gelbėjimo kryžiumi
Gydytojas Petras Girbudas, našlys su dviems vaikais, gyveno Užventyje, Kelmės rajone. Gydytojo profesiją jis laikė šventa, mylėjo žmones ir žmonės jį mylėjo. Kai tik pasirodė pirmieji vokiečių kareiviai ir lyg iš po žemių išdygo baltaraiščiai, gydytojas Petras Girbudas ėjo iš namų į namus, perspėdamas žmones, kad  neprisidėtų prie žudynių, nesuteptų rankų nekaltų žmonių krauju. Pirmosiomis okupacijos dienomis Užvenčio žydai buvo suvaryti į spirito varyklą. Girbudas, sužinojęs apie rengiamas žudynes, įsigavo į stovyklą įspėti pasmerktųjų.
Jis labai aktyviai ieškojo vietų, kur būdavo galima paslėpti žydus, klausinėdavo pažįstamus, pacientus.  Jo paties namai buvo nesaugūs, nes laukiamajame dieną ir naktį sėdėjo žmonės. Bet gydytojas ieškojo saugių vietų, visą laiką ragino gyventojus gelbėti žmones, pats nešiojo bėgliams drabužius, maistą, prireikus nusiaudavo ir atiduodavo net savo batus, nemokamai gydė gelbėjamuosius ir gelbėtojus: "Kaip aš galiu iš jūsų imti pinigus, jei jūs laikote žydus?" 
Kartu su Kolainių vienuolyno rektoriumi teologijos magistru Polikarpu Macijausku (Maciejovskis) gydytojas Petras Girbudas tapo tikrais žydų gelbėjimo organizatoriais šiame regione. Jiems padėjo devyniolikmetis Alfonsas Songaila, kuris perveždavo žydus iš Šiaulių geto į Užventį pas Girbudą arba į kleboniją pas Macijauską. Iš ten, jie susitarę su vietiniais ūkininkais ir parinkę atokias, apaugusias medžiais sodybas, perveždavo žydus. 
girbudas su sunumis ricardu-adomu ir leo
PETRAS GIRBUDAS SU SŪNUMIS
RIČARDU - ADOMU IR LEOPOLDU
ŽMONĖS, KURIE IŠGYVENO
PETRO GIRBUDO DĖKA:
Rachelė Kacav
Ester Krengel 
Basia Braudienė
Chana Pelcaitė Zakienė 
Sara Olšvangaitė-Montvilienė
ir kiti
isgelbetosios.png

IŠGELBĖTOS RACHELĖ KACAV IR ESTER KRENGEL

INFORMACIJA SURINKTA NAUDOJANTIS:
www.issigelbejesvaikas.lt
www.jmuseum.lt
katalogu "išgelbėjęs vieną gyvybę išgelbėja visą pasaulį"