GENOVAITĖ JANONYTĖ

1926 - 1996

Apdovanota 2005 m.

Palaidota Užpalių kapinėse,
Utenos rajone, Lietuvoje
Kapavietės koordinatės:
55, 63 91 26 (š. pl.)
25, 56 88 11 (r. ilg.)
Screen Shot 2019-06-01 at 11.03.39.png
KAPO VIETA
20190415_125309.jpg
Iš 2004-ųjų metų Anusios Keilsonaitės laiško muziejui:
“Kiek gyvenimo vietų pakeičiau – nesuskaičiuosi. Ir tik Norvaišiuose pasijaučiau kaip namie. Manimi rūpinosi Ona Janonienė ir visi jos vaikai: Vera, Genutė ir Jonas. Emilę Kirvelienę aš taip pat labai mylėjau.“
PAŽYMĖTAS ANTKAPIS
APDOVANOJIMAI:
  • 2005 m. Genovaitei Janonytei buvo suteiktas Pasaulio Tautų Teisuolės vardas
  • 2004 apdovanota Žūstančiųjų Gelbėjimo kryžiumi
JANONIAI.jpg
JANONIŲ ŠEIMA
Ana Keilsonaitė buvo žymaus Kauno miesto sveikatos apsaugos komisijos, Ligonių Kasų darbuotojo, LSDP CK nario dr. Lazario Epšteino sesers dukra. Keilsonų šeima gyveno Čekoslovakijoje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, gelbėdamiesi nuo nacių atbėgo į Vilnių. Bet ir čia 1941 m. juos pasivijo nacių ekspansija, jie pateko į Vilniaus getą. Epšteino prašymu Keilsonų šeimos gelbėjimu susirūpino VDU prof. Steponas Kairys (Vasario 16 –osios Akto signataras, LSDP pirmininkas). S. Kairio prašymu Vilniaus universiteto prof. Antanas Žvironas (S. Kairio idėjinis bičiulis) organizavo pabėgimą iš geto. Visos šeimos gelbėjimas buvo neįmanomas. Buvo nuspręsta gelbėti vaikus – dukrą Aną ir sūnų (berods, Maceką – D.K.). Sūnus negalėjo atsiskirti nuo tėvų ir 1943 m. Keilsonų šeima, kartu su didele Vilniaus geto žydų dalimi, buvo išvežta į Estiją ir ten sušaudyta. Ana, 1942 m. išbėgusi iš geto, perbėgusi Vilniaus Didžiąją gatvę įsmuko į kitoje jos pusėje esančių Chotkevičių rūmų (kur nuo Juzefo Pilsudskio laikų buvo Vilniaus universiteto profesūros butai) kiemą, atsidūrė prof. A. Žvirono bute. Čia ja pasirūpino profesoriaus sesuo Emilija Kirvelienė, nes Jono Kirvelio (Vilniaus krašto „Lietūkio“ inspektoriaus) šeima tuo metu gyveno kartu su A. Žvironu ir jo sūnumi Ringiu. Po kurio laiko Aną (vadinamą Anusia) J. Kirvelis, tarnybiniais reikalais važiuodamas į „Lietūkio centrą“, pervežė į Kauną ir perdavė S. Kairio šeimai. Bet čia, 1943 m. S. Kairiui tapus VLIKo pirmininku, laikyti žydaitę jų namuose buvo pavojinga. Kuriam laikui ją priglaudė viena šeima Kaune, iš kurios medicinos studentė Vera Janonytė (Lelienė) paėmė ir pervežė pas savo tėvus į Narvaišių kaimą, esantį tarp Užpalių ir Jūžintų. Čia Aną globojo vyresnioji A. Žvirono sesuo Ona Janonienė, čia AnaAnusia, pavadinta Maryte, sulaukė 1944 m. vasaros, kai frontas atėjo į Lietuvą. Janonių šeimoje tarp trijų vaikų (Jono, Genutės ir Emiliutės) ji augo kaip savas vaikas Marytė. Tų pačių metų rudenį Anusia atsidūrė Kaune, pas V. Žvironaitę, kur gyveno iki globėjos arešto ir tremties (1948 m.).
ŽMONĖS, KURIE IŠGYVENO
GENOVAITĖS JANONYTĖS DĖKA:
Ana Keilsonaitė
Screen Shot 2019-06-01 at 10.55.45.png

ANA KEILSONAITĖ

INFORMACIJA SURINKTA NAUDOJANTIS:
www.jmuseum.lt
Dobilo Kirvelio straipsniu "Pasaulio tautų teisuolės iš Užpalių krašto"
Nuotraukos iš Rūtos Paškauskienės kolekcijos