top of page

Macijauskas Polikarpas

*1891 - 1965
*Apdovanotas 2006 m.

Kražių bažnyčios rūsys,
Kelmės rajonas, Lietuva

Macijauskas Polikarpas

55,60 02 51 (š. pl.)
22,69 49 07 (r. ilg.)

Apie gelbėtoją ir gelbėjimą

P. Macijauskas yra vienas iš 159 Lietuvos dvasininkų, kurie žinomi kaip žydų gelbėtojai. Kartu su savo draugu Užvenčio gydytoju Petru Girbudu Antrojo pasaulinio karo metais jis tapo tikru žydų gelbėjimo organizatoriumi Kelmės-Užvenčio regione. Jie susitardavo su vietiniais ūkininkais, parinkdavo atokias, apaugusias medžiais sodybas, į kurias, pasikinkęs arklį, iš Šiaulių geto žydus atveždavo Alfonsas Songaila.

Kartais kunigas Polikarpas Macijauskas nusiųsdavo žmones pas savo brolį ūkininką Juozą Joną Macijauską, gyvenusį Pakievukų kaime.

Vokiečių okupacijos metais Kolainiuose jis išgelbėjo Basią Braudienę iš Kelmės bei dar keturias moteris, pabėgusias iš Šiaulių geto: jos buvo aprengtos vienuolių drabužiais ir slapstomos nuošaliose sodybose.

Kartu su Kolainių stačiatikių dvasininku Michailu Butu P. Macijauskas paslėpė statomoje cerkvėje Sarą Olšvangaitę-Montvilienę ir jos vyrą.

Polikarpui Macijauskui visi žmonės buvo lygūs. Ką galėjo, šelpė, gelbėjo, slėpė - ne rusą, žydą ar vokietį -slėpė žmogų. Jo gerumo užteko visiems.

Išgelbėti žmonės (Yad Vashem puslapis):

Rachelė Kacav
Ester Krengel
Basia Braudienė
Chana Pelcaitė Zakienė
Sara Olšvangaitė-Montvilienė
ir kiti

Informacija surinkta naudojantis:

Katalogas "Išgelbėjęs vieną gyvybę išgelbėja visą pasaulį"

55,60 02 51 (š. pl.)
22,69 49 07 (r. ilg.)

Macijauskas Polikarpas

Kun. Polikarpas Macijauskas su vienuolėmis benediktinėmis Kolainiuose. Per karą šiame vienuolyne slepiamos žydės vaikščiojo apsirengusios vienuolių drabužiais

Rachelė Kacav
Ester Krengel

bottom of page