atminimo zanklas.png

Pagrindinis mūsų tikslas - neleisti nueiti į užmarštį Pasaulio Tautų teisuolių atiminimui. Šiam tikslui pasiekti norime paženklinti visus Pasaulio Tautų teisuolių kapus vienodu atminimo ženklu. Taip pat šiame puslapyje norime su jumis dalintis mūsų surinkta informacija apie Pasaulio Tautų teisuolius, bei pateikti informaciją apie tikslias jų kapų buvimo vietas. 

"[...] Mes ir liūdim ir džiaugiamės žinodami, kad tuo metu, kai pasaulis prarado žmogiškumą dar yra likę gerų žmonių, kurie išgelbės ir padės mūsų vaikams [...]"

Ištrauka iš laiško, kurį Leah and Shimon Joselevich įdavė savo vaikams, kuriuos sutiko priglausti jiems nepažįstama lietuvių Miko ir Elenos Lukauskų šeima.