top of page

Antanaitytė Stanislava

* 1895-1954
* apdovanota 1978

Šventybrasčio kaimas,
Kėdainių rajonas, Lietuva

Antanaitytė Stanislava

55.421488
24.050707

Apie gelbėtoją ir gelbėjimą

Karo metais žydai, dirbusieji Kėdainių darbo stovykloje, nesiliovė ieškoti išgyvenimo, pabėgimo iš stovyklos galimybių. Papirkę sargybinius, jie eidavo prašyti maisto pas aplinkinius valstiečius, ieškojo kontaktų su partizanais. Kartą, beieškodamas maisto, pas nepasiturintį ūkininką Vincą Antanaitį, jo dukrą Stasę Antanaitytę bei du suaugusius Stasės vaikus Veroniką ir Joną, gyvenusius Kujėnų kaime, Surviliškio valsčiuje, Kėdainių apskrityje atėjo Josifas Gertneris. Antanaičiai priėmė Josifą Gertnerį ir pasakė, kad priims ir kitus žydus. Jau 1943-ųjų vasarą jie įrengė žydams slėptuvę, kurie čia kartais užeidavo, o nuo 1944-ųjų gegužės 12-os dienos šioje šeimoje apsigyveno 9 žydai, kuriuos, nepaisydami pavojų, Antanaičiai nepaprastai šiltai priėmė, dalijosi paskutiniu duonos kąsniu. Jie nepakeitė savo sprendimo ir po kratų, įvykusių jų namuose, kuomet įnirtingai buvo ieškoma pabėgėlių iš Kėdainių darbo stovyklos. Apie Antanaičių pagalbą žydams kalba dar 1944 liepą 9 asmenų pasirašytas liudijimas. Šį liudijimą pasirašė žmonės, kurie Antanaičių šeimos narių pasiaukojimo, nuoširdaus ir ištikimo rūpesčio dėka išgyveno. Tai – Josifas Gertneris, Jokūbas Buršteinas, Chaimas Buršteinas, Simonas Joffe, Leiba Rafeika, Grosmanas, Liuba Velikoliudaitė, Frania Hades, Fania Rašaitė.

Išgelbėti žmonės (Yad Vashem puslapis):

Chaim Burshtein
Jakov Burshtein
Liuba Burshtein
Yosef Gartner
Sholom Grossman
Frania Hades
Simon Joffe
Leib Rafeika
Fania Rash

Informacija surinkta naudojantis:

55.421488
24.050707

Yosef Gartner

bottom of page