top of page

Arlauskienė Veronika

* 1902 - 1975
* apdovanota 2009 metais

Virbalio kapinės,
Vilkaviškio rajonas, Lietuva

Arlauskienė Veronika

54.628129
22.809979

Apie gelbėtoją ir gelbėjimą

Kazimieras ir Veronika Arlauskai buvo nepasiturintys ūkininkai, gyveno Vilkaviškio rajono kaime su septyniais vaikais. Vieną 1942 metų rudens naktį sužeistas Saulius Borovskis (Shlomo Borofski) pasibeldė į Kazimiero ir Veronikos Arlauskų namų duris. Pasakė, kad jis žydas, gelbėdamasis per žudynių akciją buvo sužeistas, ir paprašė Arlauskų jį įsileisti. Sauliaus žmona Šeina Borovskienė (Sheina Borofska) vykstant akcijai dirbo pas ūkininkus užmiestyje ir taip išsigelbėjo. Saulius ėjo ieškoti žmonos, tačiau suprato, kad nebeturi jėgų, nes buvo netekęs daug kraujo ir dėlto užėjo pas Arlauskus prašyti pagalbos.
Arlauskai jį priėmė, ir Saulius Barovskis pasiliko jų namuose. Kazimieras Arlauskas ir jo vyresnysis sūnus Vytautas Feliksas Arlauskas aprūpino jį vaistais žaizdai gydyti. Po kelių dienų Saulius jautėsi geriau ir išėjo ieškoti žmonos. Po 2 –­ 3 mėnesių Saulius atsivedė savo žmoną  ir paprašė Arlauskų juos priimti žiemai. Mainais siūlėsi dirbti - Saulius buvo pajėgus dirbti fizinius darbus, o Šeina galėjo megzti ir siūti. Nuo to laiko jie abu gyveno pas Arlauskus. Kai kas nors priartėdavo prie namo, jie pasislėpdavo šiaudų kūgiuose, kur buvo pasidarę slėptuvę. Šeimos vaikams buvo uždrausta ten eiti ir kalbėti apie tai.
Metais vėliau, 1943 m. rudenį, kaimo seniūnas atėjo į namą ir pasakė, jog jam žinoma, kad Arlauskai slepia žydus. Jis paaiškino, kad žydams reikia trims dienoms surasti kitą vietą. Netoli nuo Arlauskų gyveno kitas valstietis, Saurkaitis, vokiečių kilmės. Jis sutiko paslėpti žydus. Kitą dieną vokiečiai atvyko pas Arlauskus ieškoti žydų, bet nieko nerado. Saurkaitis patvirtino, kad Arlauskai niekada neslėpė žydų.  Vokiečiai kelis kartu iššovė į šieną, bet ten nieko nebuvo.
Po šio atvejo Borovskiai išėjo iš Arlauskų. Tačiau po kelių mėnesių grįžo ant ranku nešdamiesi savo naujagimę. Borovskiai suprato, kad slapstytis su kūdikiu nepajėgs, tad paprašė Arlauskų pagalbos. Veronika žinojo geraširdę moterį Gražiškiuose, kuri sutiko priimti kūdikį globon. Vaikas pas ja prabuvo iki 15 mėnesių - po karo mergaitės grįžo tėvai. Moteriai nebuvo lengva išsiskirti su vaiku, tad su Borovskiai ji važiavo kartu į Kauną. Iš Kauno Borovskiai pasitraukė į Vakarus, vėliau į JAV.

Išgelbėti žmonės (Yad Vashem puslapis):

Shlomo Borofski
Sheina Borofska
Gema Borofska

54.628129
22.809979

bottom of page