top of page

Bernotaitė Julija

* 1914 - 1983
* apdovanota 2007 m.

Karveliškių kapinės,
Vilnius, Lietuva

Bernotaitė Julija

54,70 79 82 (š. pl.)
25,09 89 496 (r. ilg.)

Apie gelbėtoją ir gelbėjimą

Julija Bernotaitė gimė 1914 metais Sankt-Peterburge, Rusijoje. Būdama 17-kos persikraustė į Kauną. Mokėsi slaugos ir dirbo kambarių tvarkytoja pasiturinčiose šeimose. Viena iš šių šeimų buvo žydų Kamber. Julija susidraugavo su Maja, Kambers šeimos dukra, kuri buvo tokio paties amžius. Draugės išlaikė ryšį net po Majos vestuvių 1934 metais. Vokiečių okupacijos išvakarėse Maja (ištekėjusios pavardė Pagirski) turėjo dvi dukras – ketverių Ilana ir dviejų Dalią. Julija turėjo ketverių metukų nesantuokinę dukrytę Reginą. Prasidėjus okupacijai Pagirskių šeima buvo priversta kraustytis į getą. Majos vyras, David Pagirski, buvo nužudytas „Intelektualų akcijos“ metu. Netekusi vyro ir likusi su dvejomis mažametėmis dukromis ir sergančia mama Maja ieškojo būdų, kaip apsaugoti dukras nuo geto pavojų. Su Hirsh Levin pagalba Majai pavyko susisiekti su Julija.

Vieną 1941 metų rudens vakarą, užmigusi Ilana buvo išnešta iš geto bulvių maiše ir perduota Julijai. Julija jau buvo sugalvojusi mergaitės gelbėjimo planą – savo dukrą Reginą palikusi gyventi Kaune bevaikių draugų šeimoje su Ilana išvažiavo į Radviliškį, kur gyveno tolimi Julijos giminaičiai. Giminaičiams, kurie žinojo, kad Julija turi dukrą, Ilaną pristatė kaip savo Reginą. Julija reguliariai dažydavo Ilanai plaukus, kad mergytė būtų panašesnė į lietuvaitę. Laikui bėgant Ilana labai priprato prie savo naujos mamos ir prie savo naujo – Reginos – vardo. Tikrų tėvų atsiminimas ir iki karinis gyvenimas greitai blėso iš atminties.

Savo kitą dukrą Dalią Majai pavyko paslėpti Lietuvos vaikų namų globoje. Dalia buvo pervadinta Maryte ir ją gretai įsivaikino Lietuvių pora. Deja, pačiai Majai išgyventi nepavyko. Nors ir žinojo, kad Julija yra pasiruošusi jai padėti, jei ji pabėgs iš geto, Maja nesiryžo palikti savo mamos. 1944 metais, vokiečiams pasitraukus iš Kauno, David Pagirski seserys Bluma ir Tauba grįžo į Kauną. Iš jų didelės šeimos gyvos buvo likusios tik mergytės Ilana ir Dalia. Didelių pastangų dėka joms pavyko įtikinti Dalios įtėvius, kad mergytės turi grįžti į biologinę šeimą. Ilaną įsivaikino Bluma ir Yakov Epshtein ir visi kartu jie persikraustė į Vilnių. Dalia liko gyventi su Tauba ir Abram Judelevich. Julija su savo dukra Regina taip pat persikraustė į Vilnių. Julija susirado slaugės darbą Raudonojo kryžiaus ligoninėje, kur dirbo 35 metus. Ilana (ištekėjusios pavardė Rozentalienė) tapo gydytoja. Ji ir jos šeima palaikė glaudžius ryšius su Julija. 1983 metais Julija Bernotaitė mirė auto įvykio metu.

Išgelbėti žmonės:

Ilana Pagirskaitė - Rozentalienė

Informacija surinkta naudojantis:

Katalogas "Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį"

54,70 79 82 (š. pl.)
25,09 89 496 (r. ilg.)

Ilana viduryje

bottom of page