top of page

Budzinskaitė Stefanija

* 1921-2014
* apdovanota 2006

Petrašiūnų kapinės, Kaunas

Budzinskaitė Stefanija

54.889150 24.012228

Apie gelbėtoją ir gelbėjimą

Benigna ir Antanas susituokė XX amžiaus pradžioje. Pora turėjo 31 hektaro ūkį Telšių rajone, Degučių kaimo vienkiemyje. Šeima susilaukė keturių vaikų – Stefanijos, Benignos, Aloyzo ir Genovaitės. Visi šeimos nariai dirbo ūkyje, kartais samdydavosi sezoninius darbininkus. Vokiečių okupacijos metais Budzinksų šeimoje slėpėsi jų pažįstamos Šochotų šeimos vaikas Joshua, tuo metu buvęs tik 9 metukų. Vyresnės Budzinksų šeimos dukros – Benigna ir Stefanija buvo itin aktyviai įsitraukusios į pagalbą.

Pasibaigus karui Budzinksų šeima 6 metams buvo ištremta. Sūnus Aloyzas į tremtį išvažiavo su žmona, kuri nenorėjo skirtis su vyru. Tremties pavyko išvengti tik dukroms Stefanijai ir Benignai -  Benigna su vokiečiais traukėsi link Drezdeno, ir nors pabėgimas nebuvo sėkmingas, į tremtį jos neišvežė, o Stefanija pasislėpė Šiauliuose ir pasikeitė pavardę į Budrinskaitę.

Stefanija dirbo slauge, o vėliau įstojo į vienuoles. Buvo labai uoli krikščionė. Tikėjo artimo meile ir dovanojo gėrį. Ruošė vaikus pirmajai Komunijai. Dirbo Marijampolės globos namuose. Visą gyvenimą buvo ne tik labai nuoširdi, bet ir labai patriotiška.

Išgelbėti žmonės:

Joshua Shochot

Informacija surinkta naudojantis:

Nilo Budžinsko atsiminimai

54.889150 24.012228

Stefanija Budzinskaitė

Stefanija Budzinskaitė

Budzinskų šeima

Domicelė Pagojutė su Joshua and Haim Shochot. 1938

bottom of page