top of page

Kupraitis Antanas

*1877 - 1944
*Apdovanotas 1980

Kalvarijos kapinės, Marijampolės apskritis

Kupraitis Antanas

54.410484, 23.241836

Apie gelbėtoją ir gelbėjimą

Antanas - stambaus ūkininko Prano Kuprio sūnus būdamas jaunas išvyko į Ameriką ir ten pragyveno 7 metus. Gyvendamas Amerikoje ne tik pažino gyvenimą bet ir stipriai praplėtė akiratį. Savo mamos prašomas grįžo į Lietuvą ir sukūrė šeimą. Antanas vedė pasiturinčių ūkininkų Vaučeskų dukrą Ievą, jie išaugino penkis vaikus – Oną, Petrą, Antaną, Juozą ir Joną. Gyveno Vaitkabalių kaime, Vilkaviškio rajone,

1944 metais, kunigo Vyto Baltučio prašymų Kurpaičių šeima pas save priėmė keturis žydų kilmės žmones, trys iš jų tuo metu buvo vaikai - Miriam, Iser, Masha ir Esther Gail šešis mėnesius. Kurpaičių šeima slėpė ir rūpinosi šiais žmonėmis šešis mėnesius, iki kol rajonas 1944 m. spalį buvo užimtas sovietų.

Išgelbėti žmonės (Yad Vashem puslapis):

Isser Gail, Miriam Gail (Rabinovich), Esther Gail (Spektor), Masha Gail (Yaron)

Informacija surinkta naudojantis:

Kupraičių giminės pasidalintomis žiniomis

54.410484, 23.241836

Kupraičių šeima. Sėdi iš kairės: Ieva Kupraitienė, Jonas Kupraitis, Antanas Kupraitis, Ona Kupraitytė. Stovi: Petras Kupraitis, Juozas Kupraitis, Antanas Kupraitis

Jonas, Juozas, Antanas, Petras ir Ona Kupraičiai

Jonas Kupraitis su Esther Gail (Spektor) ir Masha Gail (Yaron)

bottom of page