top of page

Pagojus Julius

* 1894 - 1953
* Apdovanotas 2006

Telšių senosios kapinės, Šiaulių apskritis

Pagojus Julius

55.988407 22.250899

Apie gelbėtoją ir gelbėjimą

Ignas Pagojus buvo vedęs moterį, su kuria susilaukė dviejų vaikų – Domicelės gimusios 1889 ir Juliaus gimusio 1894. Vaikų mamai mirus Ignas vedė antrą kartą – Ievą. Su Ieva susilaukė dar trijų vaikų – vienas iš sūnų buvo Baltramiejus gimęs 1897 metais. Ignui mirus Ieva ištekėjo dar kartą ir savo antroje santuokoje susilaukė dar vieno vaiko – sūnaus Zenono Smilgevičiaus. Taip šeimoje būta ne vienos santuokos ir bent 6 vaikai, ne visų pavardės tarpusavyje sutapo. Ignas su šeima gyveno Vilkaičių kaime, netoli Telšių. Buvo paprastas, nedaug žemių turintis valstietis.


Julius Pagojus vedė Julijoną, su kuria susilaukė dviejų vaikų – Joanos ir Juliaus.


Iš Jehošua Šochoto prisiminimų:
Pagojų šeimoje aš buvau 1942 metais, maždaug penkis mėnesius (birželio-spalio mėn.) Julius Pagojus buvo mano auklės Domicelės, visus karo metus mane globojusios, brolis. Pagojai buvo mažažemiai neturtingi valstiečiai, jų kuklus ūkelis buvo Vilkaičių kaime netoli Telšių. Šeimoje buvo du vaikai: duktė Joana (Janė) maždaug dviem metais jaunesnė už mane ir dar visai mažas motinos žindomas berniukas Julius. Kai tėvai dirbdavo laukuose, dažnai pasiimdavo ir mus – vaikus kartu su savim. Kol tėvai dirbdavo, mudu su Jane prižiūrėdavome mažąjį broliuką – Juliuką. Kartais pasilikdavome vieni su Juliuku namuose. Kadangi jų ūkelis buvo netoli miško, tai dažnai visi kartu eidavome uogauti. Mano buvimo pas Pagojus metu, mano mama buvo, palyginus, netoli – Gedvilų šeimoje. Mama mane retkarčiais lankydavo. 1942-ųjų rudenį mama mane pasiėmė pas Gedvilus, buvome jų šeimoje kartu apie pusantro mėnesio. Kurį laiką Pagojų šeimoje buvo ir mano brolis Chaimas, ir Rachelė Taic.

Išgelbėti žmonės (Yad Vashem puslapis):

Joshua Shochot
Haim Shochot
Rachel Zinger Taic

Informacija surinkta naudojantis:

Baltramiejaus Pagojaus dukros Ievos pasakojimu

55.988407 22.250899

Reizl Shochot su Haim ir Joshua. 1936

bottom of page