top of page

Tarapienė Anelė

*1888 – 1956
*Apdovanota 1983

Raseinių kapinės,
Raseiniai, Lietuva

Tarapienė Anelė

55.378587
23.134706

Išgelbėjimo istorija

Karui prasidėjus, Anelė Tarapienė su savo vaikais – Stasiu, Elena ir Janina gyveno Berštų kaime Raseinių rajone. Jos vyras Kazimieras dirbo sargu Ūturių spirito varykloje už Betygalos. Prasidėjus Raseinių bombardavimui, jis kelias dienas negrįžo namo. Netrukus paaiškėjo, kad įvyko tragedija – Kazimieras Tarapas buvo rastas nušautas apiplėštoje spirito varykloje. Anelė Tarapienė liko našlė su keturiais vaikais. Tiesa, vyriausioji Stefa jau buvo ištekėjusi ir gyveno netoliese, tame pačiame kaime, ir dažnai lankydavosi gimtuose namuose.
Į Anelę kreipėsi jos pažįstamas Nachum Zolin prašydamas sutikti prieglobstį žydams iš Raseinių ir Kauno getų. Anelė sutiko padėti ir taip pas Tarapus slėptis atvyko Raseinių gyventojas Shmerl Milner, jo brolis Shimshon su dviem sūnumis Aharon ir Berl ir žmonos broliu Feival Kagan. Kiek vėliau pasiprašė prieglobsčio ir pats devyniolikmetis Nachum Zolin iš garsios Raseinių fotografų giminės.
Prieš atvykstant pas Anelę Tarapienę, šie žmonės slėpėsi pas kitus Raseinių rajono gyventojus. Praėjus kuriam laikui, Anelė Tarapienė nustebino savo globotinius pasiryžimu priimti daugiau žmonių. Labai rizikuodama ji nuvyko į Kauno getą, turėdama vieną tikslą – perduoti pas ją besislapstančių žydų giminėms ir draugams laišką su nurodymais, kaip surasti Tarapų sodybą Berštų kaime. Anelė Tarapienė vaikščiojo šalia geto, kalbėjosi su grįžtančiais iš priverstinių darbų žydais, ieškodama nurodytų žmonių. Įsitikinusi, kad jos globotinių artimieji, greičiausiai, jau yra žuvę, ji parsivežė namo du jaunus inžinierius Hanoch Glikman ir Tuvia Barit, kurie prašė juos gelbėti. Taip pat iš geto pats Tarapus prieglobsčio atvyko Chana Vinik, js sesuo Sara, jų motina Mina Vinik, Shalom ir Dinba Faktorovsky.
Daržinėje po asla vyrai įrengė labai gerai užmaskuotą slėptuvę. Ji labai pravertė priartėjus frontui. Už poros šimtų metrų nuo sodybos įsikūrė vokiečių tankistai, dažni svečiai sodyboje buvo vokiečių kareiviai. Anelė Tarapienė gana gerai mokėjo vokiečių kalbą ir tai ją dažnai gelbėjo. Niekam į galvą neatėjo daryti kratą pas Anelę Tarapienę. Itin didelės ištvermės tiek iš besislapstančių žydų, tik iš Tarapų pusės pareikalvo paskutinės savaitės prieš išvadavimą. Tada Anelei Tarapienei ir jos vaikams buvo įsakyta evakuotis iš savo namų, o jų globotiniai, besislapstantieji žydai, pasiliko spąstuose – uždaryti slėptuvėje, bijodami išeiti į lauką, nes viršuje girdėjosi vokiška kalba. Anelė Tarapienė sugebėdavo įtikinti komendantą, kad jai labai reikia pasikasti bulvių ar pasiimti iš namų kokį daiktą. Tokiu būdu Anelė Tarapienė su dukra Janina ar sūnumi Stasiu atvykdavo pas besislapstančius, atveždavo maisto, įleisdavo į slėptuvę oro, o išvykdami vėl užmaskuodavo slėptuvę.
Taip, labai rizikuodami, įveikę daug sunkumų ir baimės, visi sulaukė išvadavimo.
1983 m. Anelė Tarapienė, jos sūnus Stasys, dukros Elena ir Janina buvo pripažinti pasaulio Tautų Teisuoliais, o 1998 m. Anelė Tarapienė apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Per šią ceremoniją šiuo garbingu apdovanojimu pagerbti ir jos vaikai, aktyviai dalyvavę žydų gelbėjime.

Išgelbėti žmonės:

Sherl Millner
Samson Millner
Aharon Millner
Berl Millner
Faivel Kagan
Nachum Zolin
Hanoch Glikman
Chana Vinik Judelman
Tuvia Barit
Sara Vinik Barit
Dina Faktorovsky
Shalom Faktorovsky

55.378587
23.134706

Tarapų šeima. Stovi Stasys ir Elena. Per vidury sėdi Anele, dešinėje Janina, kairėje Stefa. 1953 metai

bottom of page