Zelbienė Aleksandra

*​1919 – 2011
*Apdovanota 1997

Dapkūnų kaimo kapinės,
Šiauliai, Lietuva

Zelbienė Aleksandra

56.060774
23.469614

Išgelbėjimo istorija

Seserys Chana ir Rachilė Pelcaitės, 1941-ųjų gruodį pabėgę iš Telšių geto, patyrė didžiulius pavojus ir sunkius išmėginimus: nuolat grėsė pavojus jų gyvybei. Alkanos ir išsekusios jos du metus vaikščiojo iš kaimo į kaimą, slėpdavosi miškuose, kol 1943-aisiais pateko pas Aleksandrą ir Joną Zelbas (tuo metu Zelbos ėjo trečią dešimtį), gyvenusius Užgirių kaime, Telšių rajone.
Iš Aleksandros Zelbienės prisiminimų:
1943-ųjų vasarą (tikslaus mėnesio neprisimenu), mūsų kaimynas Juozas Banys atvedė pas mus dvi seseris Pelcaites, Rachilę (14 metų) ir Chaną (17 metų), kad paslėptume jas nuo sušaudymo. Mes turėjome tik vieną kambariuką ir virtuvę. Kai svetimas žmogus ateidavo, tai jas paslėpdavome už krosnies. Jaunesniosios, 14-metės Rachilės, kūnas buvo išbertas skauduliais, apsėstas niežais, ji turėjo utėlių, buvo labai išbadėjusi. Dažnai verkdavo, ilgėjosi sušaudytų tėvelių ir brolių. Aš liepdavau jai gerti šviežią šiltą pieną, kad kraujas išsivalytų. Iš medžio pelenų pagamindavau šarmą ir plaudavau žibalu suteptus plaukus. Niežus gydžiau iš sieros ir kiaulienos taukų pagamintu tepalu. Ramindavau ją glausdama prie savęs, prižadėdavau saugoti ją nuo sušaudymo...
Kadangi Zelbų namelis buvo labai mažas, pas juos pasiliko 14-metė Rachilė, o jos seseriai Chanai kitas slapstymosi vietas padėjo rasti Kolainių bažnyčios klebonas Polikarpas Macijauskas, pasiaukojamai gelbėjęs žydus per visą karą.
Abi seserys – Rachilė Pelcaitė (vėliau Pulde) ir Chana Pelcaitė (vėliau Zak) išgyveno, po karo jos repatrijavo į Izraelį.

Išgelbėti žmonės:

Rachel Pelc (Pulde)
Chana Pelc (Zak)

56.060774
23.469614

Jonas ir Aleksandra Zelbai

Turite informacijos apie teisuolius?
Susisiekite su mumis

Architektas  Tauras Budzys 

t.budzys@gmail.com 

+37069824490

Menotyrininkė  Barbora 

Karnienė 

barbora.karniene@gmail.com 

+37068821523

© 2022 teisuolių atminimas

  • Instagram
  • Facebook
Dėkojame prisidėjusiems
prie projekto:

Jonas Gencevičius

Gediminas Kemeklis

Nicolas Ortiz

Vida Koncevičienė

Poilsio namai "Žiogelis"

Reuven Taibel

Lev Šifrin

Izrail Šifrin

Regina Gedžienė

Žilvinas Neliubšis

Juozas Straupis

Mindaugas Šnipas

Vitalija Čiurinskienė

Jolita Juknelevičienė

Romualdas Juknelevičius

Ramūnas Alminas

Zelbų palikuonys

Liuda Bartaševičiūtė

Rūta Lelytė

Regina Surkytė - Požerienė