top of page

Žiužnys Jeronimas

*1883 – 1964
*Apdovanotas 1994

Josvainių kaimo kapinės, Kėdainių rajonas

Žiužnys Jeronimas

55.252453 23.822627

Išgelbėjimo istorija

Jeronimas buvo buvo vedęs, turėjo tris vaikus. Žinoma, kad jau vedęs Jeronimas buvo išvykęs į Jungtines Amerikos valstijas. Kol buvo išvykęs poros santykiai nutolo ir jie išsiskyrė, tačiau Jeronimas toliau augino ir rūpinosi visais trimis savo vaikais. Grįžęs iš JAV apsigyveno Svilių kaime, kur, tikėtina, turėjo malūną. Svilių kaime jis susipažino su 18 metų jaunesne, pribuvėja Adele Grigaityte ir ją vedė 1936 metais. Adelei tai taip pat buvo antra santuoka, Adelė turėjo 18 metų sūnų Zenoną. Adelės ir Jeronimo vaikai tarpusavyje sutarė, o patys sutuoktiniai vienas kitos vaikus taip pat šiltai priėmė. 


1944 metais į šeimą kreipėsi sena pažįstama Chaja Gelienė prašydami padėti – gelbėti jos ir dar kelių giminių šeimas. Žiužniai sutiko padėti, ir vieną naktį Jeronimas su Zenonu vežimu nuvažiavo į Kauną (apie 60 kilometrų nuo savo kaimo), laukė prie geto tvoros, kol Chajos brolienė Chasia Gelienė su dviem savo vaikais Rachele ir Jokūbu pralindo pro skylę geto tvoroje. Jie atvežė juos į savo namus ir paslėpė trobos kamaroje, kurioje laikydavo maistą. Po kelių dienų prie besislapstančių prisijungė Chasios vyras Izraelis Gelas, o vėliau dar keletas žydų. Iš viso pas Žiužnius slėpėsi 14 žmonių, iš kurių du tuo metu buvo vaikai. Tarp besislapstančiųjų buvo architektas, kuris sugalvojo po krosnimi visiems buveinę. Lįsdavo į ją pro krosnį. Pro geležines krosnies grotas – jas nuimdavo ir visi sulįsdavo. Viduje padarė gultus ir ventiliaciją, kad nors kažkaip pavyktų būti. Žiužniai šiems žmonėms padėjo 9 mėnesius. Zenonas pasikinkęs arklį su taip vadinama brička parveždavo avinuką, paršelį, ar kokį teliuką, Jeronimas eidavo į mišką medžioti, o Adelė rūpindavosi maistu, paslėptų žmonių higiena ir visais likusiais poreikiais.

Po karo gelbėti žmonės Žiužniam ir Grigaičiui paliko rašytinę padėką, kurią pasirašė visi 14 gelbėtų žmonių: Izraelis Gelas, Chazija Gelienė, Chaja Gelienė, Rachelė Gelaitė, Jokūbas Gelas, Codikas Bleimanas, Boruchas Intriligatorius, Akiva Zaicevas, Abramas Rafaika, Dovydas Richmanas, Riva Kaganienė, Jokūbas Kaganas, Genochas Kaganas, Icikas Michelsonas.

Išgelbėti žmonės (Yad Vashem puslapio duomenys):

Bleiman Aviatar
Chaja Gell
Chasia Gell
Israel Gell
Baruch Intriligator
Avraham Rafaika
David Richman
Akiva Zaitsev

Informacija surinkta naudojantis:

Vidutės Palubeckienės pasakojimu

55.252453 23.822627

Išgelbėtų žmonių pasirašyta padėka su 14 žmonių sąrašu

Namas, kuriame gyveno Žiužniai

Zenonas Grigaitis (kairėje), Jeronimas Žiužnys (dešinėje)

Išgelbėtas gydytojas David Richman su sūnumi ir marčia

bottom of page