top of page

G

Gasiūnas Juozapas

*1901 - 1989
*Apdovanotas 1997 m.

Girbudas Petras

*1891 - 1967
*Apdovanotas 2005 m.

Girdvainienė Ona

*1899 - 1976
*Apdovanota 2010 m.

Girdvainis Jonas

*1899 - 1979
*Apdovanotas 2010 m.

Gobis Antanas

*1906 - 1995
*Apdovanotas 1979 m.

Greičius Jonas

* 1903–1985
* Apdovanotas 2014

Greičiuvienė Marijona (šeimoje vadinta Aldona)

* 1907–2004
* Apdovanota 2014

Grinius Kazys

* 1866-1950
* Apdovanotas 2015 metais

bottom of page